Header Ads

หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha)หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha)

     หญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งเลี้อย ลำต้นเล็ก ไม่มีขน ใบเล็กเรียวยาว ใบดกอ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้ง ทนน้ำท่วมขังเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทาน ผลผลิตน้ำหนักสด 20-28 ตัน น้ำหนักแห้ง 5.0-7.0 ตัตต่อไร่ต่อปี โปรตีน 7-10 เปอร์เซ็นต์

การปลูก
     ใช้ท่อนพันธุ์ อัตรา 200-250 กิโลกรัมต่อไร่
     พื้นที่ลุ่ม ทำเทือกแบบนาหว่านน้ำตม ปรับระดับน้ำให้สูง 10-15 เซนติเมตร หว่านท่อนพันธุ์ให้ทั่วแปลงแล้วนาบกดท่อนพันธุ์ให้จมน้ำ แช่ทิ้งไว้ประมาณ1 สัปดาห์ แล้วระบายน้ำออก
     พื้นที่ดอน หลังจากไถพรวนแล้ว ชักร่องห่างกัน 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร วางท่อนพันธุ์หย้าแพงโกล่า 3-5 ท่อน เรียงต่อกันเป็นแถว ใช้ดินกลบเล็กน้อยและเหยียบให้แน่น หรือหว่านท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าอย่างสม่ำเสมอทั่วแปลงแล้วไถพรวยกลบด้วยไถผาน 7 ที่ปรับหน้าผานให้เสมอ

การใส่ปุ๋ย
     พื้นที่ลุ่ม ควรใส่ปุ๋ยหลังจากการระบายน้ำออกแล้วปล่อยแปลงทิ้งไว้ ประมาณ 1 เดือน จนดินแห้งจึงให้น้ำโดยให้น้ำขังไว้ 2 วัน และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-25 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงหลังจากนั้น 10-15 วัน เมื่อดินเริ่มแห้งจึงให้น้ำครั้งที่ 2 และหว่านปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัม ต่อไร่ ในแต่ละรอบของการตัดควรใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 2 ครั้ง ครั้งละ 10 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-25 กิโลกรัมต่อไร่หลังตัด
     พื้นที่ดอน ก่อนไถพรวนดินครั้งสุดท้าย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้นแล้วไถพรวนกลบก่อนปลูก ควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย ในแต่ละรอบของการตัด และใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 2 ครั้ง ครั้งล่ะ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งแรกหลังตัด 1 วัน และครั้งที่ 2 หลังตัด 10-15 วัน

การกำจัดวัชพืช
     หลังจากปลูก 45-60 วัน โดยการตัดปรับ ถ้ามีการเตรีจมดินที่ดีจะไม่มีวัชพืช ถ้ามีวัชพืชให้ตัดหญ้า 1-2 ครั้ง วัชพืชจะหมดไปเอง

การใช้ประโยชน์
     การตัดหญ้าแพงโกล่าไปใช้เลี้ยงสัตว์ ควรตัดหญ้าแพงโกล่าครั้งแรกเมื่ออายุ 60 วันหลังปลูก และตัดครั้งต่่อไปทุก ๆ 40 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 5-10 เซนติเมตร การปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มครั้งแรกควรปล่อยเมื่อหญ้าแพงโกล่าอายุ 90 วัน หญ้าแพงโกล่าเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบหญ้าสด หญ้าแห้ง หญ้าหมัก

* * * * * *
กรมปศุสัตว์

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
Job Kabinburi หางาน กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Computer FC คอมพิวเตอร์ แฟนครับ
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.