Header Ads

การแคนตาลูป


การแคนตาลูป

วิธีการปลูก 
1. เตรียมดิน โดยไถดินให้ลึก 30-40 ซม. ตากดินไว้เช่นนั้นประมาณ 7–10 วัน แล้วไถพรวนให้ร่วนหว่านปูนขาวในอัตรา 100-200 กิโลกรัม : ไร่ เลือกใช้ปุ๋ยเคมี - อินทรีย์ สูตรที่ 2 ในอัตรา 500 กิโลกรัม : ไร่


2. ทำแปลงปลูกขนาดกว้าง 1 ม. ด้านที่ปลูกพืช คลุมด้วยพลาสติก อีกด้านหนึ่งคลุมด้วยตาข่ายพลาสติก เพื่อให้พืชสามารถเกาะเลื้อยไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าเป็นแปลงแบบขึ้นค้างจะใช้ระยะความห่างระหว่างต้น 50 ซม. ระยะความห่างระหว่างแถว 1.2 – 1.5 ม. ส่วนการปลูกแบบเลื้อยจะใช้ระยะความห่างระหว่างต้น 70 - 100 ซม. ระยะความห่างระหว่างแถว 3 - 4 ม.

3. วิธีการเตรียมต้นกล้าแคนตาลูป ที่เพาะไว้

     3.1 นำดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้วโรยด้วย ปุ๋ยเคมี - อินทรีย์ สูตรที่ 2

     3.2 กรอกดินผสมลงในถุงปลูก (สีดำ)

     3.3 นำเมล็ดหยอดตรงกลางถุง ๆ ละ 1-2 เมล็ด ประมาณ 3 - 4 วัน เมล็ดจะเริ่มชูใบเลี้ยงขึ้นมา ควรแกะเปลือกเมล็ดออกแล้วรดน้ำเช้า - เย็น

     3.4 เมื่อต้นกล้าอายุ 10 - 12 วัน และมีใบแท้ 2 - 3 ใบ ต้องย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงตามข้อ 2

4. วิธีการย้ายที่ปลูก

     4.1 ก่อนย้ายไปปลูก 1 - 2 วัน ต้องงดให้น้ำต้นกล้า เพื่อให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตชั่วคราว

     4.2 ควรรดน้ำในหลุมปลูกให้ชุ่มก่อน เลือกนำต้นกล้าที่แข็งแรงลงปลูกหลุมละ 1 ต้น หลังจาก ปลูกเสร็จควรรดน้ำให้ดินปลูกชุ่มชื่นอีกครั้ง

     4.3 ต้องให้น้ำต้นกล้าอย่างสม่ำเสมอเช้า - เย็น โดยเฉพาะหลังการติดผล หากขาดน้ำจะทำให้ผลไม่โตและอาจทำให้ผลกรอบปริแตก

     4.4 การให้ปุ๋ยหลังย้ายปลูก 7-10 วันใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 1 ช้อนแกง : น้ำ 10 ลิตรแล้วรดน้ำที่โคนต้น20-30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี - อินทรีย์ สูตรที่ 2 ในอัตรา 25 กิโลกรัม : ไร่ โดยใส่ปุ๋ย ระหว่างต้น 40 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี - อินทรีย์ สูตรที่ 2 ใน และก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1-2 สัปดาห์ ให้หว่านปุ๋ยโปแตสเซียมผสมปุ๋ยยูเรีย อัตรา 1 : 1 เพื่อเพิ่มความหวานและ สีสันของ ผลน่ารับประทานยิ่งขึ้น

วิธีตัดแต่งเพื่อการเก็บเกี่ยว
     ควรตัดแต่งกิ่งแขนง ตั้งแต่ข้อที่ 1 - 8 ออกให้หมด โดยเริ่มไว้ดอกหรือผลแคนตาลูป ตั้งแต่ข้อที่ 9 - 10 และ 10 - 11 ข้อละ 1 ผล ส่วนแขนงที่เกิดตั้งแต่แขนงที่ 13 ขึ้นไปตัดแต่งออกให้หมด เพื่อให้ผลที่เก็บไว้มีการเจริญเติบโตได้ดี เมื่อผลมีขนาดเท่าไข่ไก่หรือไข่เป็ดให้เลือกผลที่ดีที่สุดไว้เพียงผลเดียว และห่อผลให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันแมลงเลือกเก็บเกี่ยวแคนตาลูปสุกไม่น้อยกว่า 80% โดยพิจารณา ดังนี้

1. นับอายุหลังจากดอกเริ่มโรยไม่ต่ำกว่า 30 – 35 วัน

2. สังเกตรอยแตกปริของขั้วผลสีผิว ถ้าเป็นพันธุ์ที่มีตาข่ายจะสังเกตเห็นตาข่ายนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

3. มีกลิ่น พันธุ์ที่มีกลิ่นหอม เมื่อสุกจะได้กลิ่นแตงสุก

* * * * * *
บทควาทดีดีจาก : myveget.com
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.