Header Ads

การปลูกพริกขี้หนู


การปลูกพริกขี้หนู

การเตรียมดินเพาะกล้า
- ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม.(1 หน้าจอบ) เตรียมทำเป็นแปลงกว้าง 1 เมตร

- ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว คลุกเคล้าดินกับปุ๋ย ให้เข้ากัน

- ปรับหน้าดินให้ละเอียดและเรียบ หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง

- ใช้แกลบหรือฟางข้าวบางๆกลบหน้าดิน รดน้ำให้ชุ่ม

- อายุของต้นกล้าที่ควรย้ายปลูก ประมาณ 25 - 30 วัน


การเตรียมแปลงปลูกและย้ายกล้า
- ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม. ทำแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่

- ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้ากับดิน

- ขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม. ระหว่างแถว 70 - 80 ซม.

- รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราส่วนหลุมละ 1/2 ช้อนชา ทับหน้าปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอกหลุมละ 1 กะลามะพร้าว

- ถอน แยกต้นกล้าลงปลูก หลุมละ 1 ต้น

- ราดน้ำตามให้ชุ่ม

การดูแลรักษา
     การให้ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น ทุกๆ 15 - 20 วัน โดยโรยห่างโคนต้น 5 ซม. และรดน้ำตามทันที หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ย วิทยาศาสตร์น้อยลงได้

     การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน อย่าให้ขาดน้ำ โดยเฉพาะช่วงแรกหลังย้ายปลูก

     การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืช ในระยะแรก อย่าให้วัชพืชรบกวน จะแย่งอาหารได้

* * * * * *
บทความดีดีจาก : myveget.com
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.