Header Ads

การปลูกปลูกส้มโอ

การปลูกปลูกส้มโอ การเตรียมดิน  - วิเคราะห์ดิน เพื่อประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินและความเป็นกรดด่างของดิน ปรับสภาพดินตา...
00:30:00

การปลูกผักบุ้งจีน

การปลูกผักบุ้งจีน การเตรียมดิน       ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่มีระบบรากตื้น ในการเตรียมดินควรไถตะตากดินไว้ประมาณ 15-30 วัน แล้วดำเนินการ...
01:00:00

ลิเภาใหญ่ - เรื่องที่น่ารู้

ลิเภาใหญ่ - เรื่องที่น่ารู้       ลิเภาใหญ่ เป็นพืชพวกเฟิน ลักษณะของลำต้นเป็นเถาเลื้อยคล้ายลิเภายุ่ง  ต่างกันที่เถาใหญ่และแข็งกรอบ  ใบ ...
00:30:00

การปลูกดอกจำปา

การปลูกดอกจำปา การขยายพันธุ์       นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ แล้วจึงย้ายกล้าลงชำในกระถาง จนอายุ 3-6 เดือน จึงย้ายปลูกลง...
00:30:00

การปลูกยางพารา

การปลูกยางพารา การเตรียมดิน       เมื่อเผาปรนเสร็จให้เตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง ในกรณีที่เป็นพื้นที่ลาดเทมาก เช่น เนินเขาช...
00:30:00

เห็ดหอม Shiitake

เห็ดหอม Shiitake       เห็ดหอม (Lentinular edodes (Berk) Pegler) มีชื่อสามัญว่า Shiitake เป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมเมื่อผ่านการอบแห้งที่อุณห...
00:30:00

การแคนตาลูป

การแคนตาลูป วิธีการปลูก  1. เตรียมดิน โดยไถดินให้ลึก 30-40 ซม. ตากดินไว้เช่นนั้นประมาณ 7–10 วัน แล้วไถพรวนให้ร่วนหว่านปูนขาวในอัตรา 1...
00:30:00

การปลูกแตงกวา

การปลูกแตงกวา การเตรียมดิน       ก่อนการปลูกแตงกวา ไถพรวนดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อทำลายวัชพืช และศัตรูพืชบางชนิดที่อยู่ในดิน จากน...
00:30:00

ใบไม้สีทอง - เรื่องที่น่ารู้

ใบไม้สีทอง - เรื่องที่น่ารู้      ใบไม้สีทองมีชื่อท้องถิ่นอีกชื่อหนึ่งว่า ย่านดาโอ๊ะ เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนา...
00:30:00

การปลูกดอกเบญจมาศ

การปลูกดอกเบญจมาศ การปลูกและการดูแลรักษา       การเตรียมดิน ควรทำในฤดูแล้ง โดยขุดพลิกหน้าดินตากแดดเอาไว้ 2 สัปดาห์ ย่อยดิน เก็บวัชพื...
00:30:00

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง วิธีการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม  การเตรียมดิน       หากดินที่ทำการเพาะปลูกมันติดต่อกันหลายปี ควรปรับปรุงดิน ...
00:30:00

เห็ดยานางิ Yanagi-Mutsutake

เห็ดยานางิ  Yanagi-Mutsutake       เห็ดยานางิ (Agrocybe cylindracea (Dc. Ex. Fr.) Maire. มีชื่อสามัญว่า Yanagi-mutsutake ดอกเห็ดมีสีน...
00:30:00

การปลูกแตงไทย

การปลูกแตงไทย การเตรียมเพาะกล้า       นำเอาเมล็ดแตงไทยห่อหุ้มด้วยผ้าเปียกน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพเจือจาง 1 ต่อ 1,000 นาน 2 คืน เมล็ดจะงอก...
00:30:00

หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha)

หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha)       หญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งเลี้อย ลำต้นเล็ก ไม่มีขน ใบเล็กเรียวยาว ใบดกอ่อนนุ...
00:30:00

การปลูกพริกขี้หนู

การปลูกพริกขี้หนู การเตรียมดินเพาะกล้า - ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม.(1 หน้าจอบ) เตรียมทำเป็นแปลงกว้าง 1 เมตร - ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหม...
19:46:00

ว่านพังพอน - เรื่องที่น่ารู้

ว่านพังพอน - เรื่องที่น่ารู้      ว่านพังพอนเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้ายาวคล้ายทรงกระบอก หนา ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 20-60 ซม....
00:30:00

การปลูกดอกลีลาวดี

การปลูกดอกลีลาวดี การขยายพันธุ์ลีลาวดี        1. การเพาะเมล็ด จะใช้ฝักที่แก่จัด ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งเมล็ดลีลาวดีงอกได้ง...
00:30:00

การปลูกฝ้าย

การปลูกฝ้าย       ควรเลือกที่ดินที่เหมาะสม ฝ้ายเป็นพืชดอน ไม่ต้องการน้ำขังแช่ราก ฉะนั้น พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกฝ้ายจะต้องเป็นที่ระบา...
00:30:00

การปลูกมันแกว

การปลูกมันแกว วิธีปลูก       ปลูกด้วยเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ มีบางครั้งปลูกโดยใช้หัว เพื่อรักษาลักษณะที่ดีไว้ ปลูกหลุมละ ๒-๓ เมล็ด ในบางประ...
00:30:00

หญ้าโร้ด (Chloris gayana)

หญ้าโร้ด (Chloris gayana)       หญ้าโร้ด เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ทนแล้งได้ดี ทนต่อสภาพน้ำขังได้เป็นครั้งคราว ทนต่อการแทะเล็มได้ดี ทนต่...
00:30:00

การปลูกน้ำเต้า

การปลูกน้ำเต้า การเตรียมดิน       จะต้องเตรียมดินให้มีการไถพรวน และยกร่องแปลงปลูกกว้างประมาณ 4 เมตร จะนิยมขุดหลุมปลูกให้กว้าง 15-20 เซ...
00:30:00

ส้มมวง - เรื่องที่น่ารู้

ส้มมวง - เรื่องที่น่ารู้       ส้มมวงเป็นต้นไม้ ขนาดกลาง สูง 15 - 20 ม. เรือนยอด เป็นพุ่มรูปกรวยคว่ำ ทรงสูง แตกกิ่งชั้นเดียว เปลือกนอก...
00:30:00

การปลูกกุหลาบ

การปลูกกุหลาบ การปลูกและดูแลรักษา         กุหลาบควรปลูกในฤดูฝนและฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงของการเจริญเติบโตของกุหลาบ ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วง...
00:30:00

การปลูกถั่วเหลือง

การปลูกถั่วเหลือง วิธีเตรียมดินและการปลูกในฤดูฝน       การปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน การเตรียมดินเหมือนกับพืชไร่อื่นๆ คือ ไถแล้วพรวน 1-2 ค...
00:30:00

เห็ดปุยฝ้าย Lion′s Mane

เห็ดปุยฝ้าย Lion′s Mane       เห็ดปุยฝ้าย เห็ดหัวลิง หรือเห็ดภู่มาลา 60 (Hericium erinaceus (Bull:Fr.) Persoon) มีชื่อสามัญว่า Monkey H...
00:30:00

การปลูกลองกอง

การปลูกลองกอง       ลองกองสามารถปลูกด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดโดยตรง หรือต้นกล้าที่เปลี่ยนยอดแล้ว การเปลี่ยนยอดทำได้หลายวิธี คือ การเสีย...
00:30:00

หญ้าพลิแคทูลั่ม (Paspalum plicatulum)

หญ้าพลิแคทูลั่ม (Paspalum plicatulum)       หญ้าพลิแคทูลั่ม เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นตั้งเป็นกอ เจริญเติบโตได้ในดินทรายที่มีความอุดมส...
00:30:00

การปลูกดอกดาวเรือง

การปลูกดอกดาวเรือง       เตรียมแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ย่อยดินให้ละเอียด ทำร่องลึกประมาณ 3.5 ซม. แต่ละร่องห่างกันประมาณ 3 ซม. หยอดเมล็ด...
01:00:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.