Header Ads

หญ้าอะตราตัม (Paspalum atratum)


หญ้าอะตราตัม (Paspalum atratum)


     หญ้าอะตาตัม เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นตั้งเป็นกอ กอใหญ่ ใบกว้าง ขอบใบคม ทนต่อสภาพดินที่เป็นดินกรด ทนน้ำท่วมขัง ทนแล้ง ผลผลิตน้ำหนักสด 10-14 ตัน หรือน้ำหนักแห้ง 2.5-3.5 ตันต่อไร่ ต่อปี โปรตีน 7-8 เปอร์เซ็นต์


การปลูก
     ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 1.0-2.0 กิโลกรับต่อไร่ หว่านหรือโรยเมล็ดเป็นแถว แถวห่างกัน 50 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย
     ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ่ยรองพื้น ควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย และใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการตัดทุกครัง

การกำจัดวัชพืช
     กำจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากการปลูกหญ้า 3-4 สัปดาห์ และหลังจากนี้ 1-2 เดือน กำจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีวัชพืชขึ้นหนาแน่น

การใช้ประโยชน์
     หญ้าอะตาตัมมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ถ้าปล่อยไว้ให้มีอายุมากใบจะหยาบกระด้างและขอบใบคม ควรตัดครั้งแรกประมาษ 60 วันหลังปลูก และตัดครั้งต่อไปทุก ๆ 30-40 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 5-10 เซนติเมตร ช่วงฤดูฝนหญ้าโตเร็ว สามารถตัดได้ทุก 25-30 วัน หญ้าอะตาตัมเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบหญ้าสด หรือทำหญ้าหมัก แต่ไม่เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้ง

* * * * * *
กรมปศุสัตว์

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
Job Kabinburi หางาน กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Computer FC คอมพิวเตอร์ แฟนครับ
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.