Header Ads

หญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum TD 58)


หญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum TD 58)

     หญ้ากินนีสีม่วง เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นเป็นกอตั้งตรง แตกกอดี ใบใหญ่ ใบดกอ่านนุ่ม เติบโตได้ในสภาพร่มเงา เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทาน ผลผลิตน้ำหนักสด 10-12 ตัน หรือน้ำหนักแห้ง 2.5-3.0 ตันต่อไร่ ต่อปี โปรตีน 8-10 เปอร์เซ็นต์


การปลูก
     ใช้เมล็ดอัตรา 1.0-2.0 กิโลกรัมต่อไร่ โรยเป็นแถว แถวห่างกัน 50 เซ็นติเมตร

การใส่ปุ๋ย
     ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้น ควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย และใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการตัดทุกครั้ง

การกำจัดวัชพืช
     กำจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากการปลูกหญ้า 3-4 สัปดาห์ และหลังจากนี้ 1-2 เดือน หากยังมีวัชพืชขึ้นอยู่หนาแน่น ควรทำการกำจัดวัชพืชอีกครั้ง

การใช้ประโยชน์
     การตัดหญ้ากินนีสีม่วงไปใช้เลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-70 วัน หลังปลูกและตัดครั้งต่อไปทุก ๆ 30-40 วัน ในช่วงหน้าฝนหญ้าโตเร็วสามารถตัดได้ทุก 20-30 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร หญ้ากินนีสีม่วงเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบหญ้าสด หญ้าหมัก หรือจะปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มก็ได้
* * * * * *
กรมปศุสัตว์

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
Job Kabinburi หางาน กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Computer FC คอมพิวเตอร์ แฟนครับ
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.