Header Ads

หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis)


หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis)

     หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งเลื้อยกึ่งตั้ง สามารถเจริญเติบโตในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้ดี ขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน ดินมีการระบายน้ำดี ทนแล้งพอสมควร ทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ ไม่ทนน้ำท่วมขัง ผลผลิตน้ำหนักสด 8.0-10.0 ตัน หรือน้ำหนักแห้ง 2.0-2.5 ตันต่อไร่ ต่อปี โปรตีน 7-10 เปอร์เซ็นต์การปลูก
     ใช้เมล็ดพันธุ์หญ้ารู้ซี่อัตรา 2 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว แถวห่างกัน 50 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย
     ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้น และใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10-20 กิโลกรับต่อไร่ หลังการตัดทุกครั้ง

การกำจัดวัชพืช
     ควรมีการกำจัดวัชพืชหลังปลูกหญ้า 2-4 สัปดาห์

การใช้ประโยชน์
     การตัดหญ้ารูซี่ไปใช้เลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 60-70 วันหลังปลูก โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร สำหรับการปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มในแปลงหญ้า ควรปล่อยเข้าครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 70-90 วัน หลังจากนั้นจึงทำการตัดหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน ในช่วงฤดูฝนญ้าโตเร็ว อาจตัดได้ที่อายุน้อยกว่า 30 วัน หญ้ารูซี่เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบหญ้าสด หญ้าแห้งหรือหญ้าหมัก
* * * * * *
กรมปศุสัตว์

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
Job Kabinburi หางาน กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Computer FC คอมพิวเตอร์ แฟนครับ
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.