Header Ads

การวัดขนาดไข่ไก่


การวัดขนาดไข่ไก่

     ขนาดของไข่ไก่ที่มีขายอยู่ในบ้านเราจะมีอยู่ทั้งหมด 7 ขนาดด้วกันได้แก่เบอร์ 0-6 ส่วนการคัดขนาดของเบอร์ไข่จะดูกันที่น้ำหนักของไข่เป็นหลัก ได้แก่ 

เบอร์ 0 จะใหญ่สุดหรือมีน้ำหนักตั้งแต่ 70 กรัมขึ้นไป

เบอร์ 1 หนัก 66-70 กรัม

เบอร์ 2 หนัก 61-65 กรัม

เบอร์ 3 หนัก 56-60 กรัม

เบอร์ 4 หนัก 51-55 กรัม

เบอร์ 5 หนัก 46-50 กรัม

เบอร์ 6 หนัก 40-45 กรัม

* * * * * *
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.