Header Ads

ไก่คอล่อน - เรื่องที่น่ารู้


ไก่คอล่อน - เรื่องที่น่ารู้

     ไก่คอล่อนพัทลุง เป็นไก่เนื้อ มีลักษณะคล้ายไก่ขน บริเวณกระเพาะพักจนถึงปากไม่มีขน หรือมีแต่หนาไม่เกิน 1.5 นิ้ว จึงเรียกว่า คอล่อน มีสายพันธุ์มาจากไก่ของฝรั่งเศสที่นำมาเลี้ยงในประเทศเวียดนามและกัมพูชา เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทหารญี่ปุ่นได้นำมาจากประเทศเวียดนามและกัมพูชามาเพื่อใช้เป็นอาหารในกองทัพ ที่ยกพลขึ้นบกพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา แล้วสร้างถนนสายยุทธศาสตร์ สงขลา-พัทลุง ทำให้ไก่คอล่อนได้แพร่หลายในพื้นที่ หลังสงครามยุติได้มีการคัดเลือกปรับปรุงสายพันธุ์จนสามารถเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้ในปัจจุบัน


     ไก่คอล่อนพัทลุงเจริญเติบโตเร็ว เนื้อแน่น น้ำหนักตัวดี ทนทานต่อโรค ให้เนื้อมากและนุ่มกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไป เนื้อล่อนไม่ติดกระดูก ตลาดมีความต้องการนำไปทำข้าวมันไก่ ขนที่คอและลำตัวมีน้อย ทำให้การชำแหละใช้เวลาไม่มาก เลี้ยงลูกเก่ง อารมณ์ดี ไม่ดุร้าย เหมาะที่จะเลี้ยงรวมเป็นฝูง ในพื้นที่โล่งกว้าง
* * * * * *
บทความและภาพดีดีจาก : เดลินิวส์
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.