Header Ads

กลับมาเป็นเกษตรกร


     "กลับมาเป็นเกษตรกร" หลาย ๆ คนที่มาภูมิลำเนาต่างจังหวัด เหมือนกับผมเมื่อทำงานอยู่ในเมืองไปซักระยะหนึ่งหรืออิ่มตัวกับการทำงานแล้ว ก็จะมีความคิดถึงบ้าน แต่การกลับบ้านจะทำอะไร ? นี้คือคำถามในใจของทุกคน.....

     หนึ่งในนั้นก็คือผมเอง ??? จะทำอะไรดี คำถามนั้นอยู่ในใจผมไม่นาน เพราะว่าผมเกิดมาเป็นลูกเกษตรกรอยู่แล้วครับ เลยคิดไม่นานว่าจะทำอะไร ตอนสมัยเป็นเด็ก ตา-ยาย, พ่อ-แม่, และญาติ ๆ เป็นเกษตรกร ทำเกษตรพืชไร่มาหลายอย่าง จึงทำให้ผมรู้วิธีทำไร่อยู่บ้างนิดหน่อย แต่ด้วยที่ผมเคยทำงานที่มีรายได้แน่นอน ฉนั้นก็ได้ตั้งคำถามในใจว่า แล้วเรามาทำเกษตรเราจะขาดทุนมั้ย ที่ตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่า เกษตร หัวใจสำคัญก็คือน้ำ ที่บ้านผมชลประทาน (น้ำ) ก็ไม่ถึง ต้องรอพึ่งฝนเท่านั้น และถ้าพืชที่ผมปลูกขาดน้ำ ก็เท่ากับว่าการลงทุนในครั้งนั้นแทบจะศูนย์เปล่า หรืออาจขาดทุนไปเลย

     แต่คิดไปคิดมา ถ้าเรามาทำ ปศุสัตว์ ล่ะ ที่คิดมาทางนี้ก็เพราะว่าที่บ้านแฟนของผมเค้าทำอาชีพเลี้ยงโคนมอยู่แล้ว ข้อดีในการเลี้ยงโคนมที่แตกต่างจากการทำไร่ทำสวนอย่างหนึ่งมีอยู่ว่า ไม่ต้องพึ่งโชควาสนา (รอฟ้า รอฝน) ไม่ว่าจะแล้ง หรือฝนตกหนัก ผมก็รีดนมขายได้ ซึ้งแตกต่างกับการทำไร่-นา-สวน เป็นอย่างมาก ซึ้งต้องอาศัย ฟ้า-ฝน เป็นอย่างมาก และก็มีราคา และแหล่งรับซื้อที่แน่นอน

     ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า อาชีพการเลี้ยงโคนม จะดีไปหมด อาชีพนี้ก็มีปัญหาอยู่ในตัวเหมือนกัน เช่น โรคของโค และอื่น ๆ ในการทำปศุสัตว์ และอาชีพเลี้ยงโคนม หรือปศุสัตว์ ต้องมีใจรักสัตว์เป็นพื้นฐาน ซึ่งก็มีอยู่ในตัวของผมอยู่แล้ว จึงทำให้ผมตัดสินใจมาทำอาชีพเลี้ยงโคนม แล้วพบกันใหม่บทความหน้านะครับ สวัสดี

* * * * * *

kasetnana.blogspot.com/

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.