Header Ads

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90


ประวัติ
เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ CMC 76 กับพันธุ์ V 43 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง


ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตหัวสดสูง เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน ให้ผลผลิต 3.81 ตัน/ไร่
2. มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ประมาณ 24 % ในฤดูฝน
3. ผลผลิตมันแห้งสูง 1.4 ตัน/ไร่ และผลผลิตแป้ง 0.96 ตัน/ไร่

ลักษณะประจำพันธุ์
ลำต้นมีลักษณะโค้ง สีน้ำตาลอ่อน สูงประมาณ 165 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 0-2 ระดับ ระดับความสูงการแตกกิ่งระดับแรก 120-140 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 75-90 องศา แผ่นใบรูปร่างเป็นแบบใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนและก้านใบสีเขียวอ่อน หัวรูปร่างยาวเรียว เปลือกหัวสีน้ำตาลเข้ม เนื้อในสีขาว

หัว มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90

ต้น มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90

ยอด มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90

ฤดูปลูกที่เหมาะสม
ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

พิ้นที่แนะนำ
สามารถปลูกได้ดีทั้งในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีดินค่อนข้างดี

ความต้านทานโรค
ต้านทานต่อโรคใบไหม้

ข้อควรระวัง
1. ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาวอยู่เสมอ
2. ตอบสนองต่อปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงให้ผลผลิตสูงในดินที่ดีหรือค่อนข้างดี ควรใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ (สูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่)
3. ลำต้นมรลักษณะโค้ง ถ้าหากแตกกิ่ง จะทำให้ปฏิบัติดูแลรักษาได้ยาก
4. ต้นพันธุ์สำหรับนำไปใช้ปลูกเสื่อมคุณภาพเร็วในฤดูแล้ง เมื่อตัดต้นพันธุ์แล้วควรรีบปลูก ไม่ควรเก็บต้นพันธุ์ไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ เพราะความงอกลดลง

การรับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2534

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90


ที่มา
- คัดเลือกจาก F1 ของ ศว.ร.ระยอง

ปีรับรอง
- 2534

คุณสมบัติ
- ผลผลิตหัวสด 3.8  ตัน / ไร่
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 24  %
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 27-29  %

ข้อดี
- เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ผลผลิตสูง

* * * * * *

"รากคือหัว รากเยอะหัวเยอะ"
กู๊ดโซค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก


ที่มา - กรมวิชาการเกษตร

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.