Header Ads

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9


ประวัติ
เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ของสายพันธุ์แม่ CMR31-19-23 กับสายพันธุ์พ่อ OMR29-20-118 ในปี 2535 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตแป้งและมันแห้งสูง และยังเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้ผลิตเอทานอลด้วย


ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตแป้ง 1.24 ตันต่อไร่ และผลผลิตมันแห้ง 2.11 ตันต่อไร่
2.ให้ผลผลิตเอทานอลสูงทุกอายุเก็บเกี่ยว เมื่ออายุเก็บเกี่ยว 8 12 และ 18 เดือน ให้เอทานอล 191 208 และ 194 ลิตรต่อตันหัวสดตามลำดับ
3. ทรงต้นดี สูงตรง อัตราการขยายพันธุ์สูงกว่า 1:8

ลักษณะประจำพันธุ์
ลำต้นสีน้ำตาลอมเหลือง ไม่ค่อยแตกกิ่ง เมื่ออายุ 1 ปี สูง 235 เซนติเมตร แตกกิ่งน้อยอยู่ในระดับ 0-2 ความสูงที่แตกกิ่ง 160-190 เซนติเมตร มุมของกิ่ง 45-60 องศา ก้านใบสีเขียวอ่อนอมชมพูมีความยาว 25-30 เซนติเมตร แฉกใบกลางเป็นรูปใบหอก ใบและยอดอ่อนสีเขียวอ่อน หัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อของหัวสีขาว

หัวมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9

ต้นมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9

ยอดมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9

พิ้นที่แนะนำ
ปลูกได้ดีในทุกแหล่งปลูกมันสำปะหลัง ศักยภาพในการให้ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และการดูแลรักษา

ข้อควรระวัง
ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 1 ปี เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงแต่สะสมน้ำหนักช้า การเก็บเกี่ยวเร็วจะให้ผลผลิตหัวสดต่ำกว่าพันธุ์มาตรฐานอื่นๆ

การรับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2549

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9


ที่มา
- คัดเลือกจากเมล็ด F1 ของศว.ร. ระยอง (CMR31-19-23 x OMR29-20-118)

ปีรับรอง
- 2548

คุณสมบัติ
- ผลผลิตหัวสด 4.9  ตัน / ไร่
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 24  %
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 28-31  %
- อื่นๆ เหมาะกับอุตสาหกรรมเอทานอล

ข้อดี
- เปอร์เซ็นต์แป้งและผลผลิตสูง ต้านทานโรค อัตราการขยายพันธุ์สูง

* * * * * *

"รากคือหัว รากเยอะหัวเยอะ"
กู๊ดโซค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก


ที่มา - กรมวิชาการเกษตร

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.