Header Ads

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72


ประวัติ
เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ระยอง 1 กับพันธุ์ระยอง 5 เมื่อ พ.ศ. 2533 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตหัวสดสูง 5.09 ตัน/ไร่
2. ผลผลิตแป้งสูง 1.07 ตัน/ไร่
3. ผลผลิตมันแห้งสูง 1.71 ตัน/ไร่
4. ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ผลผลิตหัวสด 5.55 ตัน/ไร่ ผลผลิตแป้ง 1.23 ตัน/ไร่ และผลผลิตมันแห้ง 1.91 ตัน/ไร่
5. ท่อนพันธุ์มีความอยู่รอดถึงเก็บเกี่ยวสูงถึง 92 % 6. ทรงต้นดี แตกกิ่งบ้างเล็กน้อยในระดับที่สูงจากโคนต้น สามารถทำให้ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น

ลักษณะประจำพันธุ์
ลำต้นสีเขียวเงินสูงประมาณ 200 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 0-1 ระดับ ความสูงของการแตกกิ่งระดับแรก 130-140 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 60-75 องศา ใบแก่สีเขียวเข้ม ก้านใบสีแดงเข้ม ความยาวก้านใบ 25-30 เซนติเมตร ยอดอ่อนสีม่วง เปลือกหัวสีขาวนวล เนื้อในสีขาว

หัวมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72

ต้นมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72

ยอดมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72


ฤดูปลูกที่เหมาะสม
ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือยมิถุนายน ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม

พิ้นที่แนะนำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความต้านทานโรค
ต้านทานต่อโรคใบจุด และต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้

ข้อควรระวัง
เมื่อปลูกในภาคตะวันออก ไม่ควรเก็บเกี่ยวในฤดูฝน เพราะอาจทำให้มีแป้งต่ำกว่า 20 %

การรับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2543

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72


ที่มา
- คัดเลือกจาก F1 ของ ศว.ร.ระยอง (ระยอง 1 x ระยอง 5)

ปีรับรอง
- 2542

คุณสมบัติ
- ผลผลิตหัวสด 5.1  ตัน / ไร่
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 20-22  %
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 24  %
- อื่นๆ เหมาะกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อดี
- ผลผลิตสูง ต้นพันธุ์คุณภาพดี ทนแล้ง มีเสถียรภาพ

* * * * * *

"รากคือหัว รากเยอะหัวเยอะ"
กู๊ดโซค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก


ที่มา - กรมวิชาการเกษตร

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.