Header Ads

ชะมดเช็ด - เรื่องที่น่ารู้

ชะมดเช็ด - เรื่องที่น่ารู้ ชะมดเช็ดมีขนาดเล็กกว่าชะมด หรืออีเห็นชนิดอื่น ขนสีน้ำตาลจาง มีลายสีดำอยู่บนหลัง 5 ลาย ลายยาวจากคอถึงโคนหาง ข...
01:00:00

แป๊ะตำปึง - เรื่องที่น่ารู้

แป๊ะตำปึง - เรื่องที่น่ารู้ แป๊ะตำปึง..เพิ่งทราบว่ามีชื่อไทยคือ จักรนารายณ์ เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีคุณสมบัติครอบจักรวาล...
00:30:00

ฝาง - เรื่องที่น่ารู้

ฝาง - เรื่องที่น่ารู้ ฝางเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เนื้อไม้หรือแก่น เมื่อนำมาต้มก็จะให้สีแดง นี่แหละคือสีจากธรรมชาติที่คนนำมาย้อมผ้าหรือสามารถ...
02:30:00

มณฑาดอย - เรื่องที่น่ารู้

มณฑาดอย - เรื่องที่น่ารู้ มณฑาดอยเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ดอกสีม่วงแกมเหลืองอ่อน เป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศ...
22:39:00

ไม้แดง ไม้ยืนต้น โตเร็ว ปลูกแซมสวนไม้ผล

ไม้แดง ไม้ยืนต้น โตเร็ว ปลูกแซมสวนไม้ผล         ปัจจุบัน ความนิยมปลูกไม้ยืนต้นที่โตเร็ว สามารถตัดทำเป็นไม้แปรรูป นำไปทำเฟอร์นิเจอร์ หรือ...
01:30:00

หอมแดง - เรื่องที่น่ารู้

หอมแดง - เรื่องที่น่ารู้ หอมแดงหรือหอมหัวเล็ก เป็นพืชไวแสง ช่วงเวลากลางวันสั้น การลงหัวของแต่ละพันธุ์ไม่เท่ากัน หอมแดงพื้นเมืองไทยจะลง...
02:00:00

กัลปพฤกษ์ - เรื่องที่น่ารู้

กัลปพฤกษ์ - เรื่องที่น่ารู้ กัลปพฤกษ์ มีชื่อพื้นเมืองที่เรียก  ต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นของไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูงราว 12-1...
00:30:00

ปลูกมะนาวในโอ่ง

ปลูกมะนาวในโอ่ง การปลูกมะนาว ไม่ว่าจะปลูกลงดินหรือปลูกลงในโอ่ง ต้องเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวที่ปลอดจากโรคและเป็นต้นพันธุ์ดี พันธุ์ที่นิยมปลูก...
01:00:00

ซีรูเลียม มหัศจรรย์ พืชคลุมดินในสวนยาง

ซีรูเลียม มหัศจรรย์ พืชคลุมดินในสวนยาง         ปัจจุบัน พื้นที่ปลูกยางเดิมและดินพื้นที่ปลูกยางใหม่ เป็นดินเสื่อมโทรม มีความสมบูรณ์ต่ำ อั...
00:30:00

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90 ประวัติ เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ CMC 76 กับพันธุ์ V 43 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
01:00:00

ดอกลำดวน ลัญลักษณ์ผู้สูงอายุ - เรื่องที่น่ารู้

ดอกลำดวน ลัญลักษณ์ผู้สูงอายุ - เรื่องที่น่ารู้ ดอกลำดวน เป็นไม้ต้นชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมนวลชวนดม ต้นลำดวนเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ...
22:30:00

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9 ประวัติ เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ของสายพันธุ์แม่ CMR31-19-23 กับสายพันธุ์พ่อ OMR29-20-118 ในปี 2535 ท...
00:30:00

มะยมหิน - เรื่องที่น่ารู้

มะยมหิน - เรื่องที่น่ารู้ มะยมหิน เป็นไม้ที่เกิดตามหน้าผาบนเขาหินปูน ทนแล้ง ทนแดดปลูกเลี้ยงได้ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่น ...
01:00:00

กินตะไคร้...ไกลมะเร็ง

กินตะไคร้...ไกลมะเร็ง         ปลูกตะไคร้ติดบ้านไว้ไม่เสียหาย เพราะไม่ได้มีดีแค่เติมกลิ่นสร้างรสชาติในอาหารเท่านั้น แต่ตะไคร้ยังช่วยป้...
00:30:00

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72 ประวัติ เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ระยอง 1 กับพันธุ์ระยอง 5 เมื่อ พ.ศ. 2533 ที่ศูนย์วิจ...
01:30:00

ประโยชน์ทางยาจากลำไย - เรื่องน่ารู้

ประโยชน์ทางยาจากลำไย - เรื่องน่ารู้      ลำไยอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากสารอาหาร ที่จำเป็นต่อร่างกาย การแพทย์แผนโบราณจีนระบุว่าลำไยแห้ง...
00:30:00

ประดู่แดง - เรื่องน่ารู้

ประดู่แดง - เรื่องน่ารู้ ประดู่แดง เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไม่แน่นอน แตกกิ่งก้าน ปลายกิ่งลู่ลงดิน ใบประก...
00:30:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.