Header Ads

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 60

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 60


ประวัติ
เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ MCol1684 กับพันธุ์ระยอง 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง


ลักษณะเด่น
1. เป็นพันธุ์ที่สะสมน้ำหนักหัวสดได้เร็ว โดยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือนให้ผลผลิตหัวสด 3.15 ตัน/ไร่
2. ผลผลิตสูง เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน ให้ผลผลิต 4.2 ตัน/ไร่
3. ผลผลิตมันแห้งเมื่ออายุ 8 เดือน 1.22 ตัน/ไร่ และอายุ 12 เดือน 1.4 ตัน/ไร่
4. ผลผลิตแป้งเมื่ออายุ 8 เดือน 0.78 ตัน/ไร่ เมื่ออายุ 12 เดือน 0.85 ตัน/ไร่

ลักษณะประจำพันธุ์
ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน สูงประมาณ 175 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 1-3 ระดับ ระดับความสูงการแตกกิ่งระดับแรก 130-150 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 15-30 องศา แผ่นใบรูปร่างเป็นแบบใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีเขียวอมม่วง ก้านใบสีเขียวปนแดง หัวรูปร่างอ้วนสั้น เปลือกหัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีขาวครีม
หัวมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 60

ต้นมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 60

ยอดมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 60

ฤดูปลูกที่เหมาะสม
ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม

พิ้นที่แนะนำ
ให้ผลผลิตดีในภาคตะวันออก

ความต้านทานโรค
ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้

ข้อควรระวัง
1. เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝน มีแป้งต่ำกว่า 20 %
2. เนื้อมีสีครีม บางครั้งทำให้โรงงานตัดราคา

การรับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2530

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 60


ที่มา
-

ปีรับรอง
- 2530

คุณสมบัติ
- ผลผลิตหัวสด 4.2  ตัน / ไร่
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน 20  %
- แป้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 24  %
- อื่นๆ อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน

ข้อดี
- ต้นพันธุ์คุณภาพดี อัตราขยายพันธุ์สูง

* * * * * *

"รากคือหัว รากเยอะหัวเยอะ"
กู๊ดโซค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก


ที่มา - กรมวิชาการเกษตร

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.