Header Ads

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 7

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 7 ประวัติ เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ของสายพันธุ์แม่ CMR31-71-25 กับสายพันธุ์พ่อ OMR29-20-118 ในปี 2535 ท...
01:00:00

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 60

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 60 ประวัติ เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ MCol1684 กับพันธุ์ระยอง 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
00:30:00

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5 ประวัติ เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง3 เมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ศูนย์ว...
13:32:00

มะม่วงแก้วขมิ้น

มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงแก้วขมิ้น เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบกิ่งก้านหนาแน่นบริเวณปลายยอด ใบเป็นรูปรี ปลายแหลม ...
00:30:00

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 11

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 11 ประวัติ           เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้จากการผสมข้าม โดยใช้พันธุ์ระยอง 5 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง...
12:00:00

ส้มโอ - เรื่องน่ารู้

ส้มโอ - เรื่องน่ารู้     ส้มโอบางพื้นที่เรียกว่ามะขุน มะโอ มาเลเซียเรียก ลีมาบาลี เขมรเรียก ไกรัยตะลอง ชาวกะเหรี่ยงเรียก ลังอู เป็นไม้ผล...
00:30:00

เห็ดถังเช่าสีทอง เพาะง่าย ได้ประโยชน์ ที่ ราชภัฏเชียงใหม่

เห็ดถังเช่าสีทอง เพาะง่าย ได้ประโยชน์ ที่ ราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อหลายปีก่อน ดร. ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภ...
14:53:00

ปลูกมะนาวติดผลดก...ในโอ่ง

ปลูกมะนาวติดผลดก...ในโอ่ง       การปลูกมะนาว ไม่ว่าจะปลูกลงดินหรือปลูกลงในโอ่ง ต้องเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวที่ปลอดจากโรคและเป็นต้นพันธุ์ดี พ...
14:39:00

เกษตรกรรม หมายถึง

เกษตรกรรม หมายถึง       เกษตรกรรม (อังกฤษ: Agriculture) หมายถึง กระบวนการผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีการเพาะป...
21:07:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.